"В недрата на Родопите"

bikearea.org
“Алабак е седловина на гребена, точката на билото, от която се слазя в Чепинската долина. Това място служи и за скеля на дървения материал, що валят

 

ЕПИЗОД 1. По поречието на Места. Бабек. Повече информация... 

“В НЕДРАТА НА РОДОПИТЕ”

Алабак е седловина на гребена, точката на билото, от която се слазя в Чепинската долина. Това място служи и за скеля на дървения материал, що валят от околните борови гори; много складове от нарязани дъски се белеят на поляната, дето стои една стражарска колиба. По тая причина тука бива оживлено обикновено. Сега, обаче, освен тримата стражари, нямаше други.

Алабак – аллах бак!

Турците казват, че от тука се виждал бог.

Ако не видях бога, то видях най-възхителната панорама на вътрешните Родопи. Непрекъснати вериги гористи планини, надиплени живописно една зад друга, подпират от вси страни кръгозора. Между техните многобъдрести клонове, в една голяма дълбочина пред мене, простира се от север към юг райски хубавата Чепинска долина. Реката Елидере, като един смок, извива се из нея и се губи насам в един дълбок пролом. Четири селца, хубавички и кичести, някои с бели минарета, се редят по права линия в тая зелена долина: Корово, Лъджане, Каменица, Баня. Последното се шири с минаретата си в южния кът на долината, на места златоруса, на места ясно-зелена от нивята и ливадите си и набраздена от редове дървеса, които обтакат ръчките й....”

 

chepino

 

 

Така преди повече от сто години Иван Вазов описва първото си впечатление от Родопите. По това време все още голяма част от планината е била част от Османската империя, а писателят прекарва около месец в Чепинската котловина, оставяйки ни прекрасно написания пътепис “В недрата на Родопите”. Благодарение на този разказ, ние научаваме за очарователната природа на Родопите, но и за хората, които обитават планината, техните обичаи и традиции, начина на живот, препитанието и куп други интересни подробности.

 

Сега ние започваме една “нова” инициатива. Ще се опитаме да надникнем в Родопите по един по-различен и задълбочен начин. Като казваме “нова” имаме предвид, че с тази инициатива ще се опитаме не просто да посетим Родопите, а да научим нещо повече за тях, да посетим места, които почти никога не попадат в пътеводителите, да се срещнем с внуците на хората, за които пише Вазов, да разберем как се е променила планината и в крайна сметка да запазим къс от нейния образ именно по начина, по който са го направили Вазов, Алеко, Иречек и Батаклиев.

 

karajov

 

Това, което имаме намерие да сторим, наричаме “осъзнато пътешествие по картата и неговото приложение на място”. С други думи инициативата “В недрата на Родопите” ще се състои от (дай боже) дълга поредица от презентации, лекции и дискусии, които ще бъдат “онагледени” с посещения на място, целта на които ще бъде не само да се убедим в това, за което си говорим, но и да се опитаме да разберем нещо повече, да заснемем и да запишем съвременния образ на планината и нейните хора. Планираме да разглеждаме теми, които засягат както природата на Родопите, така и хората, които живеят в нея. Интересни ще ни бъдат въпросите свързани с археологията, етнографията, фолклора, историята, растителния и животински свят, минералите и въобще всичко, което виждаме при посещението си в планината. Всъщност това, което ще се опитаме да направим е да подредим един пъзел. Подхода, който сме избрали е свързан с постепенното и тотално обхождане на територията. Това означава, че в дългосрочен план ще се опитаме да пребродим колкото се може повече населени места, да надникнем в повече долини и да се покачим на повече върхове.

 

Инициатиата се провежда от сдружение “Байкария” и “Клуб на пътешественика” и първата сбирка ще бъде проведена на 26 Март, от 19 часа в клуба на пътешественика, на улица “Викто Юго” 5. Именно по време на тази сбирка ще ви разкажем повече за идеята и плановете за нейното реализиране. Заповядайте!

 

Повече детайли относно програмата на инициативата, дати и лектори ще бъде публикувана на тази страница, както и на страницата на "Клуб на пътешественика".

 

 

Допълнителна информация

 

Мотив

 

Васил Тодев /Сдружение „Байкария”/ - "Роден съм в Родопите и това е планината, в която съм напраил първите си стъпки. Тя е моят дом и като всяко дете аз бях любопитен да откривам нови места, да свързвам липсващите звена, да научавам повече за местата и хората. Вече познавам добре планината – обикалях, губих се, срещах хора, слушах истории. Започнах частично да осъзнавам Родопите. Но колкото повече ги опознавам, толкова повече разбирам невъзможността тази планина да бъде осмислена напълно. Това е непосилно. Човешкия живот и мислите на човека са несъразмерни с историческите и пространствени натрупвания, чиято повърхност виждаме. Тази планина я е имало и ще я има. Просто ние сме едни мимолетни гости, които имат моментното щастие да се докоснат и да почерпят от енергията, която струи тук. Осъзнаването на тази ситуация е важно. Това е основния мотив да се опитам и да вникна по-дълбоко, да разбера какво се случва, защо се случва, къде се случва и как се случва. Всичко в природата и живота на хората е свързано и винаги има логика в тези връзки. Аз искам да осъзная тези връзки, искам повече хора да осъзнаят тези връзки. Това е и голямата, далечна цел на тази инициатива – осъзнаване на дома, в който живеем".

 

batak

 

Пътешествие по картата

 

Географската карта е едно от гениалните изобретения на човечеството. Гледайки една карта аз мога да пътувам мислено, да пресмятам, да планирам, да си представям, да мечтая. Добре направената карта е един малък къс хартия, който съдържа невероятно количество информация и когато човек умее да чете тази информация, той има свободата да избере своя път, да открие това, което е важно. Още по-интересни са картите, които имат “бели петна” - места, за които липсва информация или места, за които ние нямаме информация. Точно тези места са основното поле, върху което играят любопитните. Там е материала, с който се хранят гладните за нови места и преживявания. Това е неоткритата част от пъзела, която изпълва иначе рутинния и наситен с познати ситуации и лица живот. Разбира се във времето , в което живеем белите петна са все по-малко. Предците ни са се постарали да вземат цялото приключение за себе си – вече почти всичко е известно – най-високите върхове, откъде извират реките, къде е най-старата гора, кой живее в тази долина и т.н. Въпросът е, че това е общо познание, а това което интересува нас е личното познание – как всеки от нас открива местата и хората за себе си, лично и без препредаване.
Друг интересен момент свързан с картите е тяхното създаване. Това е творчески процес, който съчетава личните преживявания и опит с възможността на автора да представи видяното и преживяното в сбит, но същевременно достатъчно информативен начин. Именно този процес е нещо, към което се стремемим. Ние ще откриваме и ще допълваме картата. Ще имаме щастието да намерим нещо и да го споделим с другите.

 

mezek

 

Тоталният обход

 

Има различни начини, по които човек се впуска в пространството. Понякога това е целенасочено, понякога е случайно. Има невидима сила, която ни движи и ни развежда из това пространство. В този случай ние избрахме т.нар. “тотален обход” т.е. възможността да навлезем в пространството целенасочено и с ясната идея къде искаме да отидем и какво търсим там. Този процес разбира се е бавен. Той отнема време, крие риска от разводняване, но и създава възможността да открием много неочаквани места, хора и ситуации. Този процес е основа, върху която ще намираме, ще събираме, ще попълваме и ще градим. Ще изградим образа на планината, така както я усещаме.

Казано по-конкретно това означава, че ще поделим територията на Родопите на отделни части, които постепенно и методично ще “откриваме” и ще нанасяме на картата. Принципът, който съм подбрал при това поделяне е базиран на териториалния обхват на водосборите на родопските реки – Места (гранична), Чепинска, Доспат, Стара река, Въча, Чая, Арда, Върбица, Крумовица, Бяла. Спрях се на този подход, защото реките винаги са имали определяща роля за заселването и живота на хората в планината и обратно вододелните била обикновенно са служили като естествени граници на ареалите на разпространение на отделните етнически групи и родове. Много често по тях са прокарвани “изкуствени” административни и държавни граници, които са нанесли своя отпечатък върху развитието на съответния район и хората, които го населяват. За проучването на всеки от отделните райони ще бъдат организирани поредица от пътешествия, целящи да дадат достатъчно ясна и обективна представа за съответния район, интересните обекти и хората, които го населяват.

 

Нещо повече

 

Една от основните цели, които си поставяме, чрез тази инициатива е не просто да бъдем “консуматори”, на това което виждаме и чуваме, но и да се опитаме да оставим след себе си една добре структурирана и представена информация, която да дава представа за съвременния облик на Родопите. Това означава, че ще се стремим към създаването на база данни съдържаща информация, както за природните, вкл. гори, реки, върхове, езера, местности, растителност, животински свят, минерали, интересни скални формации, така и културно-исторически (население, обичаи и традиции, археологически и култови обекти) ресурси на планианата. Ще се опитаме да поднесем тази информация в достъпен и нагледен вид, а също така да представим възможностите за посещение на описаните места.

 

chicho

 

Начин на случване

 

Начинът по който в момента предвиждаме реализацията на инициативата включва случването на поредица от обвързани презентации / дискусии и посещения на терен. С други думи преди да пристъпим към посещението на даден район ще се опитаме да го обрисуваме в известна степен и съответно да начертаем маршрута (местата), които искаме да посетим. Тази последователност ще се случва в цикъл понеделник / вторник – презентация и посещение на място в последващия уикенд. Честотата на случване и района за посещение ще зависят от сезона, метеорологичните условия и възможността за участие на ключовите фигури в инициативата.

 

Предварителна програма за периода Април – Май 2013 година

 

Началният период на инициативата ще започне с поредица от въвеждащи презентации посветени на Родопите, представяне на самата инициатива и начина, по който тя ще се случва. Първият предложен район за разучаване е водосбора на река Места, включващ най-западните и северозападни части на Родопите. Тук попада района на т.нар. Бабек и живописно накацалите по високите части на планината пръснати села, тук е едно от най-важните светилища от времето на траките - “Бабешка чука”, тук е колоритното село Рибново и архитектурните паметници Ковачевица, Лещен и Долен, но и самобитните Скребатно, Осиково, тук са скалните светилища “Каракая” и “Кози камък”, но и скалните формации Орманови скали и Каялиите, тук е каньона на река Канина, но и живописните горни течения на реките Вищерица и Бистрица, тук е и западната част на географско-историческата област Чеч, тук са и безкрайните гори на Дъбраш, в които човек лесно може да се загуби “без следа”... С други думи врата на Родопите е широко отворена за нас.

 

За въпроси и коментари: bikearea@gmail.com или на 0885 184 342

 

 

 

 

ЕПИЗОД 1. По поречието на Места. Бабек.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - 15 април, 19 часа

ПРЕХОД - 19-21 април, район БабекПървото посещение от инициативата "В недрата на Родопите" ще ни отведе до района на Бабек, който обхваща най-северозападните части на Родопите. 

Този район се издига над долината на река Места и достига до 1700 м.н.в. в района на връх Велийца. По склоновете му са накацали десетки живописни махали и селца, заобиколени от дъхави пасбища и иглолистни гори. 

Гледките към снежните върхове на Рила и Пирин са впечатляващи, а хората са гостоприемни. 
Ще имаме възможността да се запознаем с местните хора и техния начин на живот, както и да опитаме вкусните картофи и други благини, които те отглеждат и приготвят. 
Ще посетим селата Бунцево, Орцево (най-високо роазположено в България) и Бабяк, ще прекосим билото на Велийца, ще се насладим на гледки към безкрайните дебри на западни Родопи и Доспат, ще посетим връх Каунтепе (евентуално светилище), както и Бабяшка чука, на който се е намирало едно от големите светилища на бесите. 

Преходите са със средно ниво на трудност (5 - 6 часа).

Повече информация за прехода в района Бабек ще бъде дадена на презентацията!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
-------------------------------------
Дата: 15 април 2013, 19 часа
Клуб на пътешественика, ул. Виктор Юго 5 /партер/

ТАКСА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА: 4 лева
Таксата включва: презентация, прожекция, напитка

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ
МОЛИМ САМО ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА НИ ПРЕДУПРЕДИТЕ ЗА ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

Записването става по един от следните начини:
- с лично съобщение
- по e-mail: travellersclub.bg@gmail.com
- телефон: 0882 29 28 77

ПРЕХОД
------------------------------------------
Дата: 19-21 април 2013

Водач: Васил Тодев

Такса за участие
--------------------------------------------
Над 10 човека – 65 лева 
До 10 човека – 75 лева

Таксата включва организиран транспорт от София до София, водач и организационни.
Таксата се плаща в брой в офиса на „Клуб на пътешественика” на ул.”Виктор Юго” 5 

Транспорт:
------------------------------------------------
Тръгването е на 19 Април в 17:00 часа от "Клуб на Пътешественика". 
Пътуването до Бунцево ще отнеме около 3 часа. 

Таксата НЕ включва: храна, нощувка, застраховка

Храна
--------------------------------------------------
Можем да си носим собствена, но със сигурност си заслужава да се опитат нещата, които готвят и предлагат в рибарника (пъстърва, картофки, трушия) и при Даскала (качамак и кисело мляко). Този въпрос ще решим в движение.

Настаняване
---------------------------------------------------
Настаняваме се на палатки в едно чудно местенце с рибарник непосредствено под селото. Настаняването на легло е ограничено - има само 4 места и то на спални. Те ще бъдат резервирани за първите заявили желание. Цената на нощувката е 10 лв.
Настаняването в Орцево е на подобен принцип. Там сме в къщата на Даскала. Има 6 места на легло (3 х 2), както и възможност да се спи на шалте в общото помещение на къщата. Цената отново е 10 лв. 

Застраховка
------------------------------------------------------
Желаещите да участват трябва да разполагат с валидна туристическа застраховка, ако не разполагат с такава, може да бъде направена в Клуб на пътешественика. 

Въпроси и коментари за пътуването
--------------------------------------------------------
bikearea@gmail.com 
Васил Тодев - 0885 184 342

ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ
----------------------------------------------------------
travellersclub.bg@gmail.com
Клуб на пътешественика - 0882 29 28 27

Крае срок за записване: 15 април 2013 

Максимум участници за прехода: 17 човека /при по-голям интерес ще бъде организирано второ ходене/