ПРОЕКТИ

От 2005 година насам сдружение "Байкария" реализира проекти свързани с подобряване на условията за планинско колоездене в Родопите, природозащитни инициативи и устойчиво развитие в района на Беглика. На тази страница са представени кратки описания на проектите и резултатите от тях.

 gluhar

Проект "Природоопазване в Баташка планина - Западни Родопи"

Дейности по проекта:

- проучване на биоразнообразието в Баташка планина 
- анализ на икономическия потенциал на природните ресурси в м. Беглика
- създаване на интерпретативна пътека "Горски музей - Беглика"
- създаване на информационен пункт
- организиране на детски образователен лагер "С дъх на смола"

Проекта е финансиран от ФМ на ЕИП

 chatyma

Проект "Развитие на устойчива къмпинг зона и център за неформално образование и туризъм на бреговете на язовир голям Беглик”

Дейности по проекта:

- създаване на 15 зони за къмпиране по брега на яз. "Голям Беглик"
- провеждане на кампании за почистване на бреговата ивица
- ремонтни дейности и създаване на горски център "Чатъма"
- създаване и монтиране на информационни табла в района на Беглика

Проекта е финансиран от ПМП на ГЕФ

 rudopia

Проект “Опазване на биоразнообразието в Родопите чрез развитие на възможности за велосипеден туризъм” 

Дейности по проекта:

- проучване и маркиране на маршрут "Рудопия" с дължина 450 км
- публикуване на двуезичен пътеводител за маршрута
- провеждане на обучителен курс за местни водачи
- създаване на www.rudopia.org
- проучване на маршрути в районите на Триград и Маджарово

Проекта е финансиран от ПМП на ГЕФ

 batashka

Проект “Защитените територии в Баташка планина, като ресурс за развитие на екотуризъм и опазване на биоразнообразието в района”

Дейности по проекта:

- проучване и маркиране на велокоридор "Баташка планина"
- създаване на двуезичен пътеводите за маршрута
- създаване на www.bikearea-velingrad.org
- монтиране на инфо табла по маршрута

Проекта е финансиран от "Проект Родопи"

 shore

„Беглика – възможности за развитие и неформално обучение”

Дейности по проекта:

- международен обмен - младежи от 6 държави
- създаване на трасе за планинско колоездене от тип "north shore"
- маркиране на маршрути за МТБ в района на Беглика
- организиране и провеждане на първо издание на фестивала "Беглика"

Проекта е финансиран от НЦЕМПИ

 momchilovci

Проект “По-близо до природата”

Дейности по проекта:

- създаване на дискусионен клуб
- проучване и маркиране на маршрути в района на Момчиловци и Борино
- публикуване на вело карта "Момчиловци"

Проекта е финансиран от ДАМС

 zapadnorodopska

Проект “На две колела около Велинград”

Дейности по проекта:

- проучване и маркиране на 250 км маршрути за МТБ около Велинград
- монтиране на инфо табла по маршрутите
- публикуване на вело карта "Велинград"

Проекта е финансиран от ДАМС