Карти

   

   Интерактивна карта на Западни Родопи, върху която са представени маршрути и туристически обекти.

 

 

map

 ВЕЛИНГРАД 

общо географска карта с нанесени маршрути за планинско колоездене. Част от маршрутите (голям кръг) са модифицирани и не отговарят на показаното на картата!

map_velingrad

 

 ВЕЛИНГРАД

релефна картосхема с маршрути за планинско колоездене около Велинград.

 

 old_map

 

ВЕЛИНГРАД

Обзорна карта с пешеходни маршрути от района на Велинград

 

 batashka

 

 ВЕЛОКОРИДОР "БАТАШКА ПЛАНИНА"

Картосхема на велосипеден маршрут в Баташка планина по трасе Велинград - Беглика - Каратепе - Велинград

 

 beglika

 

 Беглика

Карта с велосипедни и пешеходни маршрути в района на Беглика

 

 momchi

 

 МОМЧИЛОВЦИ

Картосхема с маршрути за планинско колоездене в района на Момчиловци

 

 momchil

 

 МОМЧИЛОВЦИ

Общо географска карта с маршрути за планинско колоездене около Момчиловци.

 

 rudopia

 

 РУДОПИЯ

Картосхема на презродопския маршрут "Рудопия" по трасе Велинград - Беглика - Триград - Момчиловци - Кърджали - Маджарово - Мезек (Ивайловград)

 

 

 

ВЕЛОКОРИДОР "ИВАЙЛОВГРАД"

Картосхема на велосипеден маршрут около Ивайловград по трасе Ивайловград - Долно Луково - Пелевун - Лютица - Ивайловград