"С дъх на смола"

 

"С дъх на смола" е въвеждаща програма за придобиване на първоначални умения и знания за различни дейности сред природата. В рамките на курса участниците придобиват умения в следните дейности - бивакуване сред природата (палене и поддържане на огън, изграждане на палатка, управление на отпадъци и т.н.), ориентиране и работа с компас, катерене, плаване с кану, планинско колоездене, разпознаване на растения и животни. Програмата на курса "С дъх на смола” е базирана на методите на неформалното образование. В рамките на отделните занимания и екипни игри участниците в курса развиват усещането си за лична отговорност, екипност, инициативност и взаимопомощ.

И през 2017-та курсовете ще се провеждат в две възрастови групи – малките на 9-12 години и големите на 12-15 години. Датите за различните възрасти ще са различни!

Програмата включва следните дейности:

- пешеходни и колоездачни и преходи в района на Беглика и местността "Чатъма";
- ориентиране - получаване на първоначални знания за работа с компас и ориентиране в полигон;
- плаване с кану във водите на язовир "Голям Беглик";
- бивакуване сред гората на защитена местност "Чатъма";
- социален или артистичен проект;
- екипни игри и задачи.
 

 

Детайлно описание на програмата

 

Ден 1. Пристигане и ориентация. Участниците пристигат в местността "Беглика". Следва първоначално запознаване и кратък преход до горски център "Чатъма". Построяваме лагера си в гората на едноименната защитена местност и се запознаваме с реда за пребиваване в горския център и разпределяме ролите на отделните участници.По време на лагерите е да раздаваме на ротационен принцип различни роли, които осигуряват равномерното и равнопоставено включване в отделните дейности на всеки участник. Някои от тях са: пазител на огъня (тези, които се грижат за събирането на дърва и поддържането на лагерния огън), будилник (този, който се грижи за навременното събуждане на лагерниците), фотограф/репортер, който има грижата да "запечата" моментите от преживяванията и т.н.

Ден 2. Ориентиране и работа с компас. След вкусна закуска и тонизираща игра ще проведем кратко теоретично запознаване относно принципите за работа с компас, както и за различните възможности за ориентиране в природата - компас, GPS, небесни тела, природни знаци и антропогенни обекти. Следобед прилагаме на практика наученото през този ден. За целта правим полигон за ориентиране в околностите на горски център "Чатъма" и участниците в курса имат възможността да поставят и намерят отделни контролни точки. Следва разбор на наученото през деня, вечеря и сладки приказки и разкази край лагерния огън.

Ден 3. Вода. Плаване с кану. През този ден ще придобием основни познания за гребане в спокойни води. За целта изучаваме основните принципи за безопасност, техники на гребане и управление на кану, както и някои специфични особености характерни за плаването в спокойни води. След инструктажа и сухите тренировки се отправяме на плаване сред водите и живописните заливи на язовир "Голям Беглик". Достигайки до големия остров спираме за пикник. след това, в зависимост от времето и силите ни, се отправяме към някои от ръкавите на езерото, които предоставят чудесни гледки към залязващото слънце. Разбира се не подминаваме и възможността за забавление - импровизираните плажове по брега на езерото ни предоставят чудесна възможност за това.

Ден 4. Въжета, катерене и въжена градина. Всеизвестно е, че всяко дете иска да се покатери някъде, да надникне зад някой дувар или да изкачи някоя скала. Това е чудесно, но е добре да знаем как да правим това безопасно. Именно уменията за катерене, осигуряване и преодоляване на фобия от височина са акцента на днешния ден. Отново започваме с теоретична подготовка, като разглеждаме основните принципи на катеренето, начините за осигуряване, работата с въже и катерачен инвентар. След обяд "превземаме" въжената градина изградена в рамките на горски център "Чатъма" и практикуваме наученото, преминавайки по отделните въжени елементи.

Ден 5. С колела по горските пътища. Шестият ден от програмата е посветен на планинското колоездене. Ще научим какво представлява планинско колело, как да караме безопасно в планината, как да поддържаме велосипеда си в изправност и някои други тънкости, които сме научили през годините обикаляйки планините на две колела. След обяд правим панорамна обиколка на язовира, а вечерта край лагерния огън говорим за преживяното и наученото по време на лагера.

Ден 6. Социален или артистичен проект. Нашата философия е, че освен консуматори на блага, ние трябва да създаваме такива. По тази причина участниците в курса имат възможността по свой избор да направят нещо, което да окаже положително влияние върху средата, в която пребиваваме.  Възможните дейности включват подобряване на условията в лагера (изграждане на пейки, маси, кофи за смет), създаване на пособия за хранене и наблюдение на животни, почистване на околността от битови отпадъци и т.н. Избора на дейност се инициира от самите участници, след което дискутираме различните възможности за случване на инициативата, разпределяме роли и отговорности и преминаваме към фактическото реализиране на дейността. Благодарение на социалните проекти, които реализираме, участниците в курса имат възможността да "оставят нещо от себе си за тези, които идват след тях" и да ползват направеното в предишните години.Друга възможност е да сътворим собствена театрална постановка, която може да се зароди през свободното време в преходните дни. Постановката се поставя вечерта и има гости  обикновено събира посетители от Горския център.

Ден 7. "Сърце на лагера" и отпътуване. Всяко хубаво преживяване има своя край...положителното е, че този край може да даде ново начало на нещо прекрасно. Записваме на лист хартия най-силините си впечатления, правим снимки за спомен и правим кратък преход към мястото на отпътуване. 

 

Условия за участиеСъгласие за участие и подходящо здравословно състояние. Участниците трябва да попадат в определената за курса възрастова група. Те трябва да бъдат в добро здравословно състояние, което се декларира с медицински формуляр. Задължително е и попълването на декларация за съгласие за участие от страна на родителите на участника.

Настаняване. Участниците се настаняват на палатки и в общи помещения в горски център "Чатъма". При продължително лошо време децата се прибират на сухо място.

Храна. В рамките на курса децата се хранят три пъти на ден, като задължително минимум едно от ястията е сготвена храна.

Екипировка. Всеки участник сам осигурява личната си екипировка. Тя включва подходящи дрехи и обувки, спален чувал,фенерче, санитарни принадлежности и др. Ние предоставяме специализираната екипировка - палатки, шалтета, планински велосипеди, лодки, каски, спасителни жилетки, катерачен инвентар, карти, компаси.

Транспорт. Курсът започва и завършва в местността "Беглика". Транспортирането до и от тази точка може да бъде извършено от родителите на участника или с организиран от наша страна транспорт, което става при предварителна заявка.

Такса за участие: 320 лв. Таксата включва настаняване, храна, инструктори, специализирана екипировка, застраховка. Таксата не включва стойността на транспорта, както и осигуряването на лична екипировка. Таксата е валиндна при минимум 8 участника.

Дати за провеждане за 2017-та: 25 юни - 1 юли, 16-22 юли, 13-19 август - "С дъх на смола за малките" / 2-8 юли  - "С дъх на смола за големите"

Краен срок за записване: 9 дни преди започване на курса

Въпроси, коментари и записвания: bikearea@gmail.com или 0897 247 241 - Христо

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Как става записването? – Изпратете писмо до bikearea@gmail.com със запитване за съответен курс. Ние връщаме потвърждение за записването заедно със здравословен формуляр и декларация за съгласие на родителя и банкова сметка за превеждане на капаро. Около седмица преди лагера правим родителска среща където събираме останалата част от таксата и приемаме документите (в краен случай ги събираме при започване на лагера).
 
2. Какво става ако участника не може да дойде? – Условията са независимо от причините за невъзможност на детето да участва. Ако съобщите това до 30 дни преди началото на лагера връщаме преведеното капаро. В останалите случаи задържаме капарото.
 
3. Отстъпки? – за едновременно участие на братя и/или сестри 10 % от таксата на децата. За участие на едно дете в повече от един лагер за сезона – 10 % от таксите.
 
 
5. Кой се грижи за децата по време на лагерите? - Нашият колектив се състои от инструктори с опит в работата с деца и други дейности на открито. Обикновено по време на лагерите осигуряваме по един инструктор за всеки 5-6 деца.
 
6. Колко трудни са заниманията включени в програмите? - Нивото на трудност на заниманията е съобразено с физическите възможности на децата и младежите в съответната възрастова група. След запознаване с участниците се преценява индивидуално дали да бъде увеличен или намален обема на натоварванията. Разбира се целта ни не е да постигаме високи спортни постижения, а да се забавляваме и прекарваме добре времето си сред природата.
 
7. Задължително ли е участието в отделните занимания? - Няма нищо задължително. Всичко, което правим има за цел да подобри уменията на отделните участници или да им помогне да преодолеят някои свои страхове (например от високо или тъмно), но никога няма да принудим участник да участва в нещо против волята си.
 
8. Какви са битовите условия? - Те са различни в зависимост от програмата. При "подвижните" лагери нощуваме на палатки и съответно всеки ден "изграждаме" нов лагер. Обикновено това става в близост до чешма или друг източник на питейна вода. В тези случаи имаме определени правила относно ходенето до тоалетна и управлението на отпадъците с цел осигуряване на хигиена и безопасност. Храната си приготвяме като готвим с помощта на газов котлон или директно върху открит огън. Всеки участник се грижи за собствената си посуда, като ние следим за спазването на хигиена.
Програмите, които се провеждат в горски център "Чатъма" предлагат по-различни битови условия. Центъра разполага с обособено помещение за готвене и хранене, компостни тоалетни и баня със слънчев колектор. При нужда (напр. влошаване на времето) участниците се настаняват в масивни постройки, които са снабдени с легла и печки. Горския център е електрифициран, което позволява да бъдат зареждани батерии, фотоапарати, телефони и т.н.
 
9. С какво се хранят децата? - Участниците в лагерите се хранят задължително три пъти на ден плюс малка следобедна закуска. Примерното меню за един ден е следното: закуска - пържени филии със сладко, сирене и чай; обяд - сандвичи с масло, сирене, кашкавал, колбас, домат, краставица плюс плод и вафла; вечеря - супа, готвено ястие и десерт. Приготвянето на храната се извършва от опитен готвач (баба). Ако някой участник има специфични нужди съответно за него се приготвя подходяща храна. Децата могат да си носят и собствена такава, но не насърчаваме консумирането на т.нар. "junk food"  т.е. чипсове, царевични пръчици, бисквити и т.н.
 
10. Медицинско обслужване? - Участниците в нашия екип са обучение да осигуряват първа долекарска помощ т.е. да помогнат в случай на охлузване, лека контузия, неразположение. В случай на нужда от по-сериозна лекарска интервенция пострадалия ще бъде транспортиран в рамките на един час до най-близкото болнично заведение. С цел безопасното пребиваване на участниците е необходимо предварително да знаем за тяхното здравословно състояние - алергии, епилепсия, непоносимост и т.н. В този смисъл е важно да бъде попълнена коректно приложената декларация за медицинско състояние.
 
11. Могат ли децата да използват мобилни телефони, MP3 и други електронни устройства? - Ние не насърчаваме употребата на подобни устройства. Разбира се децата могат да носят със себе си мобилни телефони и да ги използват, за да поддържат връзка с родителите си, но е редно това да става след приключване на занятията за деня т.е. привечер след 19 часа.Злоупотребяването може да доведе до прибирането телефона на участника за определено време или остатъка от лагера.
 
12. Кой се грижи за дисциплината по време на лагерите? - Спазването на дисциплина е обща отговорност т.е. както на инструкторите, така и на участниците в лагера. Ние се стремим да зададем достатъчно ясно формулирани правила и съответно да съблюдаваме за тяхното спазване. Обикновено инструкторите прекарват около 80% от денонощието заедно с участниците в лагера.
 
13. Имат ли нужда децата от "джобни"? - За лагериа "С дъха на смола" по-скоро не. Всичко от, което имат нужда по време на лагера е включено в цената. От друга страна повечето места, които посещаваме на дават възможност за разходване на пари.