Програми

Местността Беглика предоставя чудна комбинация от условия за провеждане на образователни програми и обучения с природообразователна и спортна насоченост. Нашият екип разработва програми, насочени към деца и младежи на възраст между 9 и 18 години, целящи:

- създаване на позитивен житейски опит и импулс за личностно развитие и усъвършенстване;
- развитие на качества и умения, необходими за реализация в съвременния динамичен свят;
- формиране на навици за толерантно отношение към околната среда и хората около нас;
- предизвикване на младежите да се справят с трудни ситуации заедно, като екип;
- създаване на мотивация за личностна реализация в живота и осъществяване на поставените цели;
- подпомагане на изявата на лидерски качества и други способности в участниците.

Реализацията на поставените цели се случва посредством провеждането на различни колективни и занимателни игри, включващи физически активности на открито - плаване с кану, колоездене, работа с въже, работа с карта и компас, ориентиране, бивакуване, преходи, дискусии и презентации свързани с конкретни задачи и по-общи теми като метеорология, опазване на околната среда, екология, хранене и т.н.

Вече няколко години провеждаме и лагери в другите ни планини. Програмите са с различен фокус и продължителност. По-долу са представени повече подробности и описание на отделните програми. Разбира се всяка от описаните програми може да бъде модулирана в зависимост от конкретните нужди и възможности на дадена група.

Актуалните програми може да разгледате на www.kids.bikearea.org