Горски център "Чатъма"

 

galin

ГОРСКИ ЦЕНТЪР "ЧАТЪМА"

Центъра се намира на западния бряг на язовир "Голям Беглик", в рамките на защитена местност "Чатъма". През 2010 година в резултат  на партньорство между сдружение "Байкария" и ДЛС "Беглика" бяха възстановени за нов живот постройките на бившето лесничейство "Чатъма". 

Горския център е място за провеждане на нашите образователни програми, дискусии и семинари сред природата.  

Основна цел на център "Чатъма" е да бъде енергийно автономен и да оказва минимално въздействие върху природната среда в района и по този начин да демонстрира възможностите за хармонично съжителство между хората и заобикалящия ги свят.

Центърът разполага със собствени мощности за производство на електричество и затопляне на вода, както и необходимата екипировка и инвентар за провеждане на детски образователни и спортни програми.

Повече информация за горския център може да намерите тук.